Canolfan Gynadledda Abertawe

Mae Canolfan Gynadledda Abertawe yn cwmpasu mwyafrif o dref Abertawe gydag ystod o gyfleusterau cynadledda wedi'i dotio o amgylch y ddinas hardd.

Gyda staff cyfeillgar profiadol wrth law i gynnig gwasanaeth rhagorol, gallwn sicrhau y bydd eich digwyddiad yn llwyddiant. Mae digon o le i barcio ar y safle ac mae gennym ystod o ystafelloedd addas ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Mae Abertawe yn ddewis gwych ar gyfer digwyddiadau canol y dref ac mae'n leoliad arbennig i rhwydweithio.

Cliciwch yma i gael golwg ar ein Llyfryn Cynadleddau

Mae Canolfan Gynadledda Abertawe yn cynnig y canlynol i chi...

Wedi'i leoli yng nghalon y ddinas, mae Canolfan Gynadledda Abertawe yn le delfrydol i gynnal digwyddiad arbennig. Mae gennym ystafelloedd cynadledda a darlithfeydd gyda chyfarpar o'r radd flaenaf. Rhowch gipolwg ar ein bwydlenni blasus sy'n cynnwys bwyd poeth ac oer wedi'u paratoi'n ffres, ac sy'n addas as gyfer eich holl ofynion dietegol.

  • Mae gennym nifer o ystafelloedd cynadledda eang a chyfforddus ar draws pob un o'n Campysau n Abertawe.
  • Ardaloedd cofrestru a derbynfeydd
  • Darperir wi-fi ledled y lleoliadau
  • Arlwyo o’r radd flaenaf, gan gynnig ystod eang o fwydlenni cynhadledd i gyd-fynd â’ch cyllideb.
  • Mae ein tîm o gogyddion dawnus bob amser wrth eu bodd i drafod opsiynau ar gyfer y fwydlen, gan gynnwys unrhyw ofynion a cheisiadau deietegol arbennig.
  • Mae ein caffi's ar draws y campysau ar agor drwy'r wythnos ac wedi'u lleoli'n ganolog i'n cyfleusterau cynadledda.
  • Ystod lawn o gyfleusterau clyweledol a thechnegol.
  • Tîm cynadledda ymroddedig sy’n gweithio gyda chi i sicrhau bod y cyfarfod yn rhedeg yn union fel rydych yn ei ragweld.
  • Digonedd o leoedd parcio yn ogystal â mynediad a pharcio i bobl anabl.
  • Yn ystod gwyliau'r Brifysgol, mae gennym hyd at 80 o ystafelloedd gwely en-suite ar gyfer cynhadloedd preswyl ynghyd â ystafelloedd cyfarfod pellach.

Yr Ystafell Ddarllen Grwn

Mae'r Ystafell Ddarllen Grwn yn dal hyd at 100 o fobl steil theatr. Mae'n ystafell y medr ei haddasu'n hawdd gyda digon o le ar gyfer arddangosfeydd, cyflwyniadau a chynadleddau mawr. Wedi'i lleoli yng nghanol y ddinas, hen Lyfrgell Abertawe yw hi, ac mae'n ystafell hanesyddol hardd gyda phensaerniaeth Fictoraidd ynddi.

Round-Reading-Room
Dylan thomas room-meet swansea (1)

Neuadd Vivian

Mae Neuadd Vivian wedi'i lleoli yng Nghanolfan Dylan Thomas yng nghanol Abertawe ac mewn tafiad carreg o gampws SA1. Mae'n dal 110 o fobl steil cabaret a 150 o fobl steil theatr. Mae'n leoliad gwych i gynnal digwyddiad rhwydweithio neu hyd yn oed barti arbennig. 

Ystafelloedd Eraill

Mae gan gampws SA1 nifer o wahanol ystafelloedd o wahanol feintiau gyda chyfleusterau TG o'r radd flaenaf. Mae gennym hefyd ystafelloedd cyfarfod, ystafelloedd bwrdd a chynadledda a darlithfeydd yng nghampws Dinefwr a champws Busnes Abertawe. Cysylltwch â ni i drefnu taith o amgylch ein campysau, cyfle da i gael sgwrs am yr hyn sydd gyda ni i gynnig ac sy'n addas ar gyfer eich gofynion chi.

AH5I7525_4940 (1)

Offer Ystafell Gynadledda a Llog Gwasanaethau

Offer Clyweledol
O £65
System sain yn cynnwys microffon
O £95
Gliniadur
£50
Microffon Ychwanegol
£35
Siart Droi ac Ysgrifbinnau
£20
Llwyfan
£20
Darllenfa
£20
Llungopïo
A4 am 20c y copi | A3 am 30c y copi
Cyfieithu ar y Pryd
Pris ar Gais

ARCHEBWCH NAWR

Mae Canolfan Gynadledda Abertawe yn cwmpasu mwyafrif o dref Abertawe gydag ystod o gyfleusterau cynadledda wedi'i dotio o amgylch y ddinas hardd.

cyCY