?>?> Venue Wales – University of Wales Trinity Saint David

Lleoliad Cymru yw’r dewis delfrydol ar gyfer eich cyfarfod, cynhadledd neu ddigwyddiad. Mae cydlynydd digwyddiadau penodedig wrth law, ac mae popeth ar gael yn ein canolfan gynadledda i gynnal eich cyfarfod mewn steil, boed yn gyfarfod tîm bach neu gynhadledd i 200 o gynrychiolwyr.

CAERFYRDDIN | LLAMBED | ABERTAWE

A ninnau wedi ein lleoli ond pellter byr ar droed o dref hynafol Caerfyrddin, o fewn canol tref hyfryd Llambed ac ynghanol Canol Dinas fywiog Abertawe, mae Lleoliad Cymru yn cynnig agwedd unigryw a ffres tuag at eich anghenion o ran cynadleddau, digwyddiadau a phriodasau. Gydag amrywiaeth helaeth o fannau cynadledda ar draws ein dau gampws gwledig prydferth a’n lleoliad newydd ynghanol y ddinas, ni yw’r lleoliad delfrydol i chi ar gyfer unrhyw achlysur yn ne-orllewin Cymru.

P’un ai ydych yn trefnu cynhadledd breswyl, cyfarfod neu ginio dathlu, edrychwch ddim pellach na Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

cyCY