Our Carmarthen and Lampeter campuses have a variety of catered accommodation to suit all your needs. Whether it be a Bed and Breakfast option or a full or half board deal we can tailor a bespoke package to suit your needs.

The majority of our accommodation comprises of single rooms with en suite facilities. Bedding and towels are provided as standard and enhanced towel provision, as well as complimentary toiletries, are available for an additional charge.

Hefyd mae gennym nifer cyfyngedig o ystafelloedd safonol yng Nghaerfyrddin a Llambed. Mae’r rhain â’r un lefel o gyfforddusrwydd o ran celfi ond maent yn rhannu cyfleusterau. Mae’r ystafelloedd pleserus hyn yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau neu unigolion y mae arnynt eisiau llai o gost.

Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

Canolfan Lloyd Thomas, Llambed

“Mae’n bleser aros yma bob tro, diolch” - Cynhadledd BMS, mis Medi 2018

“Yn well nag y gallwn fod wedi dymuno! Teimlais fy mod yn gartrefol iawn ac wedi cael pob gofal” - Llywodraeth Cymru, Mehefin 2018

cyCY