?>?> Sleep – Venue Wales

Our Carmarthen, Lampeter and Swansea campuses have a variety of catered accommodation to suit all your needs. Whether it be a Bed and Breakfast option or a full or half board deal we can tailor a bespoke package to suit your needs.

Yn bennaf mae ein llety’n cynnwys ystafelloedd sengl gyda chyfleusterau en-suite. Darperir dillad gwely bob amser a thywel mawr os bydd trefnydd y grŵp yn gofyn am hynny. Gellir darparu mwy o dywelion ynghyd â nwyddau ymolchi am gost ychwanegol.

Hefyd mae gennym nifer cyfyngedig o ystafelloedd safonol yng Nghaerfyrddin a Llambed. Mae’r rhain â’r un lefel o gyfforddusrwydd o ran celfi ond maent yn rhannu cyfleusterau. Mae’r ystafelloedd pleserus hyn yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau neu unigolion y mae arnynt eisiau llai o gost.

Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

Canolfan Lloyd Thomas, Llambed

The Swansea Conference Centre, Swansea

 

“Mae’n bleser aros yma bob tro, diolch” - Cynhadledd BMS, mis Medi 2018

“Yn well nag y gallwn fod wedi dymuno! Teimlais fy mod yn gartrefol iawn ac wedi cael pob gofal” - Llywodraeth Cymru, Mehefin 2018

cyCY