?>?> Meet – Venue Wales

Dod o hyd i’r lleoliad sydd ei angen arnoch:

Canolfan Halliwell, Caerfyrddin

O ddarlithfeydd i fannau arddangos, ystafelloedd ymneilltuo i gyfarfodydd anffurfiol, mae ein lleoliad yn cynnig man cynadledda hyblyg ar gyfer cynadleddau preswyl.

Canolfan Lloyd Thomas, Llambed

O gyfarfod ar gyfer tîm bach i lansio cynnyrch, digwyddiadau rhwydweithio a chyflwyniadau, mae ein lleoliad yn cynnig man cynadledda hyblyg ar gyfer cynadleddau preswyl.

The Swansea Conference Centre, Swansea

The hustle and bustle of the City of Swansea will bring lots of character and charm to your day or weekend conferences.

Cliciwch yma i gael golwg ar ein Llyfryn Cynadleddau

Hen Goleg - Carmarthen
lampeter-campus-archway_90

“Aeth y digwyddiad yn dda iawn. Roedd yr ystafell yn berffaith ar gyfer y math o ddigwyddiad roedden ni’n ei gynnal ac roedd y staff yn wych.
Gwnaethon nhw ofalu amdanom ni’n dda iawn.”Gareth Jones

ARCHEBWCH NAWR

Mae gan ein hystafelloedd cynadledda bopeth sydd i’w hangen ar gyfer cyfarfodydd busnes.

cyCY