Mynediad i’r anabl
WiFi am ddim

Mae hon yn ystafell ffasiynol amlbwrpas gyda ffenestri gwydr deniadol sy’n arwain allan at ardal batio fawr. Mae ganddi naws gyfoes gyda dodrefn niwtral, ysgafn, bar ei hun a llei i eistedd hyd at 220 o westeion.

Mae’r patio yn ddelfrydol ar gyfer digwyddiadau awyr agored yn ystod misoedd cynnes yr Haf gan ei fod wedi’i hintegreiddio gyda’r brif ystafell. Mae sgôp i osod pabell fawr ar yr ardal allanol hyn yn ogystal a chynnal barbeciw gan fwynhau ymlacio ar y dodrefn cyfforddus u tu allan.

Pris Llog Ystafell
£300
cyCY