Mynediad i’r anabl
WiFi am ddim

Mae’r Cothi yn ystafell addasadwy iawn gyda digon o le ar gyfer arddangosfeydd, cyflwyniadau a chynadleddau mawr. Gyda system sain PA a system ddolen sain ei hun, mae’n ddelfrydol ar gyfer partion priodas a chiniawau busnes. Mae’r ystafell yn dal hyd at 200 o fobl mewn steil theatr. Mae ganddi far ei hun a llawr dawnsio sydd wedi’i leoli’n ganolog i’r ystafell a feranda fawr gyda chelfi modern cyfforddus – perffaith ar gyfer diwrnod braf o Haf.

Pris am y dydd:
£250
Pris gyda’r nos:
£125
Ar ôl 5pm
cyCY