?>?> Stay in Swansea – Venue Wales

Llys Glas

Ailddatblygiad hen orsaf heddlu ganolog Abertawe yw Llys Glas ar Ffordd Alexandra. Yr adeilad hwn sy'n darparu'r llety mwyaf ar gampws Abertawe. Mae gan Llys Glas 80 ystafell wely en-suite ar draws tri llawr gyda chegin fodern ymhob fflat. Mae mynediad i bob fflat wedi'i gyfyngu i breswylwyr yn unig, gydag allwedd unigol i bob un.

 

Prif Nodweddion Ystafell

 • Ystafell hygyrch
 • All rooms are ensuite
 • Ystafelloedd Dim Ysmygu 100%
 • Derbynfa a Staff Diogelwch ar gael 24 awr
 • Free Overnight Parking (limited spaces)
 • Caffi ar y safle*

*oriau agor penodol

Mwynderau Ystafell

 • Mynediad Di-Wifr Cyflym
 • Dillad gwely
 • Gwasanaeth cadw tŷ*
 • Bwrdd Haearn/Smwddio ym mhob fflat
 • Dillad gwely moethus ar gael*
 • Block exclusivity arranged if available

*gofynnwch am fanylion

Arhoswch gyda ni – Archebwch nawr

Gallwn deilwra pecyn gwesty unigryw ar eich cyfer – p’un a’i Gwely a Brecwast neu bwrdd llawn fyddai o ddiddordeb i chi.

cyCY