Wedding

May we take this opportunity to congratulate you on your forthcoming wedding and extend our best wishes for the future. Your Wedding is one of the most important days of your lives and we at the Halliwell would like to help make your day a truly special one.  We are proud of our reputation for offering a spectacular setting coupled with great hospitality. The well established Halliwell offers a range of diverse venues for unique bespoke Weddings. Whether you desire a venue for a more intimate affair, or a more elaborate event the Halliwell has the required facilities. Our dedicated function rooms cater for Wedding receptions from 20 to 220 guests. Trinity Saint David is a Church University and has its own Chapel within the grounds. This is available for weddings in accordance with the rites of the Church in Wales, subject to the fulfilling of the legal requirements for obtaining a licence for marriage in a University Chapel.

gardenia-bridal-bouquet

 

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i’ch llongyfarch ar eich priodas sydd ar y gweill. Ein dymuniadau gorau i chi ar gyfer y dyfodol. Eich Priodas yw un o’r ddiwrnodau pwysicaf eich bywydau a fyddwn ni yn yr Halliwell yn hoffi eich helpu i wneud y diwrnod mawr yn un wirioneddol arbennig. Rydym yn falch o’n henw da am gynnig lleoliad ysblennydd ynghyd â lletygarwch gwych. Mae’r Halliwell yn cynnig ystod o leoliadau amrywiol ar gyfer Priodasau unigryw. os a ydych yn dymuno lleoliad ar gyfer dathliad ychydig yn llai, neu ddigwyddiad mwy, mae’r Halliwell y cynnig y cyfleusterau gofynnol. Mae ein ystafelloedd arbennig yn cynnig lleoliad gwych ar gyfer derbyniadau priodas i 20-220 o westeion. O fewn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant mae yna gapel hardd. Mae hwn ar gael ar gyfer cynnal Priodasau yn unol â defodau’r eglwys yng Nghymru, yn amodol ar fodloni gofynion cyfreithiol ar gyfer cael trwydded priodi mewn Capel y Brifysgol.

gardenia-bridal-bouquet

Name
Email
Phone Number
Enquiry