Priodasau

02 Haliwell Jan11-1 Yn y Lleoliadau unigryw hyn ceir lletygarwch hanesyddol, traddodiadol a gwresog, a hynny yng nghanol Sir Gaerfyrddin a Cheredigion.Rydym yn arbenigo mewn pecynnau priodas cystadleuol a phwrpasol, gan gynnig hyblygrwydd i’r unigolyn er mwyn sicrhau ein bod yn cydweithio i greu diwrnod gwirioneddol arbennig. Saif ein Lleoliadau oddi mewn i diroedd ysblennydd campysau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, â’u gerddi a’u terasau hardd i ddal eich eiliadau arbennig. I gysylltu â’n cynllunydd priodasau i gael dyfynbris, neu i drefnu dod i weld ein cyfleusterau, cwblhewch y ffurflen isod:

Name
Email
Phone Number
Enquiry