Cysgu

LTH_Double-1024x683

Mae ein lleoliadau yn addas ar gyfer pawb, gyda lletai cyfleus, glân a chyfforddus ar gael ar gyfer arosiadau ar gyfer grŵp mawr, neu dim ond lle i orffwys eich pen ar ôl diwrnod hir yng nghefn gwlad Cymru. Mae ein campws yn medru darparu’r cyfleusterau sydd gangen arnoch ar gyfer eich cyfarfod cyffredinol blynyddol neu ysgol haf gyda opsiynau hunan-arlwyo neu opsiynau prydau llawn gyda digon o gyfleusterau. Mae yna gysylltiad rhyngrwyd ar gael yn y ddau leoliad a digon o lefydd i sgwrsio, cyfarfod, ac efallai gafael mewn paned o goffi haeddiannol.