Cysgu

Llety Grŵp- Llambed

Gwych ar gyfer grwpiau, mawr neu bach, gyda dewis o letai en-suite neu safonol. Mae ein ystafelloedd cyfforddus wedi ei leoli ar ein campws hardd, gyda cyfleoedd twristiaeth helaeth yn yr ardal gyfagos. Ar gael yn ogystal, mae dau dŷ ar y campws yn ystod tymor yr haf, sy’n addas ar gyfer teulu neu grŵp o ffrindiau, gydag opsiwn o gyfleusterau hunan arlwyo.

Neuadd Lloyd Thomas

Wedi ei leoli ochr yn ochr â’r Neuadd Fwyta Lloyd Thomas mae hwn yn leoliad delfrydol i orffwys eich pennau ar ôl diwrnod hir neu gynhadledd. Mae gennym 22 o ystafelloedd ar gael drwy gydol y flwyddyn sy’n cynnwys ystafelloeed gyda gwely sengl, ystafell dau wely neu ddwbl. Mae’r holl ystafelloedd en-suite wedi eu leoli yn agos at y neuadd fwyta, siop goffi, ystafelloedd cynadleddau a cyfarfod.

Neuadd Lloyd Thomas, Carl Lofmark, Roderick Bowen, Edwin Morris a Harford (allan o amser tymor yn unig)

Mae’r blociau llety en-suite yma yn cael eu rhannu’n fflatiau o rhwng 4 ac 8, mae pob un gyda cegin gymunedol. Yn gyfan gwbl mae gennym 264 o ystafelloedd sengl acen-suite ar y campws. Mae pob ystafell en-suite wedi ei dodrefnu gyda cwpwrdd dillad, desg a chyfres o ddroriau ar gyfer eich eiddo. Gellir trefnu detholusrwydd. cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae cysylltiad rhyngrwyd neu ethernet ar gael mewn rhan fwyaf o’r ystafelloedd.

Neuaddau Dawson, Burgess, Harris, Walker, John Richards a Simon Evans

Mae gennym 242 o ystafelloedd safonol sengl ar y campws, rhai â unedau ymolchi eu hunain. Mae pob ystafell wedi ei dodrefnu gyda wardrob, desg a chadair cyfforddus a lle i astudio. Mae’r ystafelloedd yma yn ddelfrydol ar gyfer rhai sydd yn cadw at gyllideb penodedig, ac mae’n ddelfrydol ar gyfer prosiectau adeiladu tîm. Mae cysylltiad i’r rhyngrwyd ar gael.

Tŷ Garth, Rhoslwyn a Byngalo Cyfle

Mae’r unedau hunangynhaliol yma wedi ei leoli yn ddelfrydol ar gyfer llety grŵp; gall pob ystafell gael ei archebu gyda dau wely a gall ddal hyd at 30 o bobl. Mae pob ystafell yn safonol gyda ystafell ymolchi cymunedol, cawodydd a cheginau.

Llety Graddio

Llongyfarchiadau ar eich graddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Pam na wnewch chi archebu eich llety graddio ar y campws? /mae cyfleusterau ardderchog o fewn pellter cerdded, er mwyn casglu eich gŵn graddio a’ch llyniau, arlwyo a’r holl seremoni gaddio pwysig. Ffoniwch am fanylion.