Bwyta
This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
Lloyd Thomas Dining Hall

Caffi 1822

DyddLlun i DyddGwener 8.30y.b- 6.00y.

Enwyd y caffi yma ar ôl y flwyddyn sylfaenwyd y Coleg Dewi Sant yn Llambed. Mae’n leoliad bywiog, prysur sydd drws nesaf i Neuadd Lloyd Thomas. Mae yna ddrysau patio yn arwain allan i’r teras gyda ddigon o le i eistedd tu fewn neu tu allan. Gallwch fwynhau coffi masnach deg ffres Starbucks, neu ddewis o ystod eang o frappaccinos, te a diodydd poeth ac oer. Rydym yn gweini baguettes ffres, paninis, cawl cartref, cinio rhost a dewis arbennig y cogydd pob dydd. Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o byrbrydau megis fflapjacs masnach deg, myffins, cookies a chacennau cartref. Mae’r caffi wedi ei gyfarparu gyda chysylltiadau rhyngrwyd a digon o socedi pŵer ar gyfer eich gliniaduron.

Neuadd Lloyd Thomas

DyddSul- 12.00-2y.p

Mae Neuadd Lloyd Thomas yn enwog am ei ciniawau Dydd Sul safonol. Dyma un o atyniadau y Brifysgol gyda cinio yn cael ei weini rhwng 12 a 2. Mae yna bob tro dewis o dri cig, a dewis llysieuol, ar cyfan yn cael ei weini gyda llysiau tymhorol. Hefyd i’r rhai gyda dant melys mae yna amryw o pwdinau cartref ar gael. Mae holl gynnyrch yn cael ei goginio ar y safle, ac mae’n resymol.

Tipyn Bach @ UM (Amser Tymor yn unig)

DyddLlun -Dydd Gwener 10.30yb-2.30y.p

Mae yna groeso cynnes i bawb yn y Tipyn Bach, sydd yn cael ei adnabod am ei byrgyrs cartref o ansawdd da, lapiau poeth blasus, a pitsas ffres wedi’u goginio ar gyfer pob archeb. mae’r prisiau yn gystadleuol iawn!