Dathlu

Rydym yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer Gwleddoedd Gala mawr neu giniawau bach personol,  does dim yn ormod o drafferth ar gyfer ein staff cyfeillgar. Rydym yn deall bod gan bob digwyddiad anghenion gwahanol, ac rydym yn cynnig yr hyblygrwydd i fedru darparu ar gyfer eich anghenion. Mae ein staff sy’n brofiadol iawn yn y maes arlwyo ac yn barod i weini ar gyfer y digwyddiadau mwyaf mawreddog, gan sicrhau y bydd ansawdd y gwasanaeth yn cyd-fynd gyda’r lleoliad heb ei ail. Yr Hen Neuadd – Dyma’r Hen Neuadd hanesyddol, sef ystafell fwyta gwreiddiol y Brifysgol. Mae’r nenfwd cromennog a’r portreadau trawiadol o Brifathrawon y gorffennol yn ei wneud yn leoliad unigryw ar gyfer unrhyw dderbynfa neu ar gyfer ciniawau ffurfiol, lle y gall darparu ar gyfer hyd at 72 o westeion. Neuadd Lloyd Thomas – Lloyd Thomas yw’r lleoliad arlwyo mwyaf yng Ngheredigion a gall eistedd 375 o bobl ar gyfer priodasau, ciniawau ac achlysuron eraill. Saif yr adeilad hwn gyda balchder yn erbyn bryniau gwyrdd toreithiog cefn gwlad Cymru a nant yn byrlymu’i ffordd o amgylch y perimedr y campws. Ystafell Fwyta Breifat – Ar gyfer ciniawau llai mae’r Ystafell Fwyta Breifat ar gael, sy’n gallu eistedd hyd at 48 o bobl. Llyfrgell y Sylfaenwyr – Mae’r hen lyfrgell yma wedi ei ail wneud yn diweddar ac yn cynnig lleoliad delfrydol i groesawu eich gwesteion am ddiod a dderbynfa. Bydd y ystafell hanesyddol yma wir yn creu argraff ar eich gwesteion.