Canolfan Lloyd Thomas Llambed / Lloyd Thomas Centre Lampeter

Wedi ei leoli yn gyfleus yng nghanol tref farchnad fechan Llambed, tirluniwyd y lleoliad hwn yn ddeiniadol, a cheir ynddo adeiladau modern ac hanesyddol, cyfleuserau gwych a lefel o wasanaeth sy’n gweddu i bob chwaeth, arddull a chyllideb. Cynigir:

• Digwyddiadau Preswyl a diwrnod, ystafelloedd cynadledda ar gyfer rhwng 6 a 450

• Priodasau a Gwasanaethau sifil

• Gwely a Brecwast

• Llety y Grŵp ar gyfer hyd at 500

• Bwyta a digwyddiadau ar gyfer hyd at 350

Cliciwch yma ar gyfer: Llyfryn Cynhadleddau Llambed 2017