Cysgu

Arch Esgob Noakes Mae’r blociau llety mawr yma yn dal fflatiau o 8 neu 9 ystafell, pob un gyda cegin cymunedol ar gyfer paned cyntaf y Dydd. Mae pob ystafell yn sengl gyda en-suite ac wedi ei dodrefnu gyda desg, cwpwrdd dillad a set o ddroriau ar gyfer eich eiddo. Gellir drefnu cael bloc yn unigol ar gyfer eich cynhadledd chi, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth. Mae myniediad i’r we ar ffyrf Ethernet a wifi ar gael yn yr ystafelloedd hyn. Myrddin Mae’r blociau safonol yma gyda 8 ystafell yn bob bloc gyda cegin fach, 2 toiled ar gyfer bob bloc, 1 bath a 1 chawod. Mae gan bob ystafell uned ymolchi, felly ni fydd yna unrhyw giwiau i frwsio eich dannedd yn y bore! Mae yna gwpwrdd dillad a bwrdd astudio i pob ystafell. Mae’r ystafelloedd hyn yn ddelfrydol ar gyfer grwpiau a fydd yn mwynhau yr awyr agored ar gyfer adeiladu tîm a gemau. Rhyngrwyd ar gael. Non Mae dros 70 o ystafelloedd yn yr adeilad yma wedi ei rhannu dros 4 uned gyda chyfleusterau ar gael i rhannu rhwng yr unedau. Mae yna ddau fflat en-suite yn yr adeilad hefyd sydd yn ddelfrydol ar gyfer arweinwyr grŵp a chydlynwyr. Mae bob ystafell yn safonol gyda uned ymolchi a cwpwrdd dillad, yn ogystal â desg ac y chysylltiad rhyngrwyd sydd yn holl pwysig.