Workshop/Rehearsal Spaces

Mae gennym ddetholiad o ystafelloedd gweithdy ac ymarfer ar gael yn ein lleoliad at bob agwedd o berfformio.  Mae’r ystafelloedd hyblyg yma yn addas at grwpiau bach a mawr a nifer ohonynt yn cynnig acwsteg berffaith ynghyd â chyfleusterau clyweledol a rigin goleuo i greu pecyn perfformio cyflawn.  Rydym yn argymhellir eich bod yn dod i weld yr ystafelloedd o flaen llaw. Cymerwch mewn i ystyriaeth fod argaeledd cyfyngiedig ar gael yn ystod y tymor.