Bwyta
This content requires HTML5/CSS3, WebGL, or Adobe Flash Player Version 9 or higher.
Merlin

Tipyn Bach yn Undeb y Myfyrwyr

Tipyn Bach

Tipyn Bach

Amseroedd agor 10.30am-2.00pm Llun-Gwener (Adeg y tymor yn unig)

Estynnir croeso cynnes i bawb yn y Tipyn Bach, sydd ynghanol Undeb y Myfyrwyr. Mae llawer o ganmol ar ansawdd y byrgyrs cartref a’r tortillas poeth blasus. Y cyfan wedi’i goginio’n ffres pan archebwch. Hefyd mae’r pris yn gystadleuol dros ben.

Y Caffi yn y Cwad

Amseroedd agor: Llun- Gwener: 8.30am – 5.30pm Sadwrn: 11.00am – 2.00pm

Cafe @ Cwad

Cafe @ Cwad

Mae’r caffi deniadol hwn ynghanol hen adeilad y Brifysgol ac mae’n fwrlwm o weithgarwch, gydag awyrgylch hamddenol braf. Mae’r siop goffi anffurfiol hon a’i ffurf bedrongl unigryw yn cynnig digon o seddi ynddo ac mae ganddo gyswllt diwifr llawn sy’n ddelfrydol ar gyfer astudio neu er mwyn sgwrsio. Rydym yn falch o weini ystod o goffi Masnach Deg a Frappuccinos yn ogystal â diodydd eraill. Cewch godi Baguette, Panini neu Daten Bob wedi’i llenwi, sydd wedi’u baratoi’n ffres, i fynd gyda chi. Neu beth am roi cynnig ar un o’n teisennau neu danteithion cartref? Mae popeth ar gael yn y Cwad.

Bwyty Myrddin

Llun-Gwener 8.30am- 6.30pm Sul 12.00pm – 2.00pm

Mae’r bwyty modern hwn newydd ei ailwampio ac mae iddo du blaen gwydr sy’n arwain at le patio, barbeciw ac llefydd eistedd eang. Mae’r bwyty cyfoes hwn yn cynnig gwasanaeth cownter poeth llawn.

Brecwast 8.30am – 10.00am

Cynigiwn frecwast Cymreig neu gyfandirol llawn.

Cinio 11.30am – 2.00pm

Prydau arbennig dyddiol a baratoir yn ein ceginau ein hunain gan ddefnyddio dewis o gynnyrch lleol a thymhorol. Megis gwahanol fathau o gawl, rhost y diwrnod, prydau llysieuol a rhai anllysieuol, bar salad llawn, tatws pob wedi’u llenwi, cownter deli oer, coginio byw a phwdinau. Mae hefyd ddewis o ddiodydd poeth ac oer.

Cinio 5.00pm – 6.30pm

Merlin Restaurant

Merlin Restaurant

Rydym yn cynnig ystod llawn o brydau poeth ac oer, wedi’u paratoi’n ffres yn ein ceginau gan ddefnyddio cynnyrch tymhorol lleol. Newidir y bwydlenni bob dydd.

Carferi Dydd Sul 12.00pm – 2.00pm

Carferi traddodiadol 2 Gwrs Nid oes angen cadw lle