Dathlu

Bydd ein tîm proffesiynol ar gael i roi cymorth o’r funud y byddwch yn bwcio, a byddwn yn falch i helpu a cynghori wrth i chi gynllunio eich digwyddiad.

Oes ydych yn dymuno lleoliad ar gyfer dathliad bychan, neu ddigwyddiad mwy, mae’r Halliwell yn cynnig y chyfleusterau gofynnol. Mae ein ystafelloedd arbennig yn medru darparu ar gyfer digwyddiadau o faint amrywiol, 20-260 o westeion.

Rydym yn cynnig ystod eang o fwydlenni, gan ddefnyddio cynnyrch lleol, sy’n darparu ar gyfer llysieuwyr a deietau arbennig os oes angen. Mae’r ganolfan yn gwbl hygyrch i bobl anabl ac yn gyfagos mae yna faes parcio ar gyfer 250 o geir.

Lleoliad Merlin
Mae hwn yn ystafell fawr gyda ffrynt gwydr sy’n arwain i ardal patio mawr, mae yna naws gyfoes gyda golau a dodrefn niwtral, mae yna far yno hefyd a gall eistedd hyd at 220 o westeion.

Mae’r Ystafell Cothi
Mae’r ystafell yma yn cynnig lle i uchafswm o 160 o westeion, a 250 ar gyfer bwffe. Mae’n cynnwys bar, llawr dawnsio canolog a feranda fawr ar gyfer diwrnodau braf o haf.

Mae’r Ystafell Teifi
Ystafell ychydig yn llai ar gyfer uchafswm o 70 o westeion ar gyfer pryd o fwyd, neu 120 ar gyfer bwffe. Mae’n cynnwys bar a llawr dawnsio symudol.

Mae’r Ystafell Flemming
Ystafell gartrefol, yn ddelfrydol ar gyfer y digwyddiad llai, gyda seddau ar gyfer hyd at 34.

Y Lolfa Tâf
Lle delfrydol ar gyfer parti bach sy’n gallu darparu ar gyfer hyd at 30 o bobl ar gyfer pryd o fwyd ffurfiol.